σημαντικό χαμηλό ασήμι

έξυπνο χρήμα» στην αγορά ασημιού)