Σε 10 χρόνια, καμία επένδυση δεν θα είναι καλύτερη από το ασήμι –

Ασήμι καλύτερη επένδυση μακράν